Start  |   Kontakt  |   info@broddson.se  |   0141-21 60 00

Ogräsbekämpning Heatweed

Heatweed är ogräsets värsta fiende och samtidigt det absolut mest miljövänliga alternativet på marknaden. Ogräset bekämpas med 100% hetvatten, helt fritt från bekämpningsmedel och kemikalier


 

Effektiv högtryckstvätt

Trycket du får ut i munstycket när du ogräsbehandlar ligger på 0,1-0,2 bar och är således lika skonsamt mot rabatter och grönytor som regnet som faller naturligt. 
Genom en enkel inställning förvandlar du dessutom din Heatweed till en effektiv högtryckstvätt (50-250 bar beroende på modell) som lätt tvättar väggar, bänkar och även klotter.

Kemikaliefri ogräsbekämpning

Heatweed har mer än 35 års erfarenhet av ogräsbekämpning och strävar efter att leda innovationen inom industrin.  Genom att kontrollera en exakt temperatur på växten får du längst återväxtgrad och bäst ogräsresultat till lägst totalkostnad per kvadratmeter behandlad yta.

Med Heatweed-metoden använder vi energin i varmt vatten på ett unikt sätt och går bokstavligt talat till botten med problemet. Den avancerade varmvattentekniken som utvecklats av Heatweed uppnår systemisk effekt på rötterna, vilket får växten att förstöra sig själv.

Med Heatweed-metoden kan du planera och utföra ditt arbete under vår, sommar & höst oavsett väder. Inga kemikalier, bara vatten med en minimal energiförbrukning och låga utsläpp.

Maskinerna har låg bullernivå (62-85db beroende av modell), och ingen skyddsutrustning behövs.

Med Heatweed får du en varaktig effekt med en vattentemperatur på 99,2 – 99,6ºC då dessa träffar växten och spränger dess celler. Metoden tar död på både bladverk och rot, och även kemikalie-resistent ogräs som mossa, alger och annat försvinner vid behandlingen.

Tekniken lämpar sig för alla ytor tack vare det låga trycket (0,1-0,2 bar) inklusive grus, konstgräs och mattor vid idrottsplatser. Utan risk att skada omgivningen, kan man enkelt utföra arbete nära fasaden eller bekämpa ogräs bara centimetrar från en rabatt. Metoden innebär ingen brandrisk eller otrevliga lukter och ytan kan beträdas utan fara direkt efter den behandlats.

Med en Heatweed får du ett pålitligt resultat!


Fördelar med Heatweed är:

 • Högst kapacitet
 • Längst varaktighet 
 • Låga driftkostnader
 • Lägst kostnad per m2
 • Kan användas på alla underlag
 • Ingen brandfara
 • Ingen miljöskada
 • Solida och flexibla maskiner

Olika modeller

Heatweeds patenterade lösning finns i flera olika modeller och vilken du bör välja beror på hur stora ytor du ska behandla samt hur du vill jobba med tekniken:

 • Mini 2.1 är till för behandlingsytor på upp till 1 200 - 1 700 kvadratmeter/dag 
 • Mid 3.0 är till för behandlingsytor på upp till 2 000 - 3 000 kvadratmeter/dag 
 • Multi S är till för behandlingsytor på upp till 2 000 - 2 800 kvadratmeter/dag
 • Multi M är till för behandlingsytor på upp till 3 000 - 4 500 kvadratmeter/dag
 • XL 1.0 är till för behandlingsytor på upp till 6 000 - 10 000 kvadratmeter/dag
 • Sensor 2.0 är till för behandlingsytor mellan 17 500 – 30 000 kvadratmeter/dag

Tryck på respektive modell ovan för att få mer information.

Behöver du hjälp - kontakta oss ”ikon”

Ringtrastvägen 4, 591 37 Motala  |   Telefon: 0141-21 60 00   |  E-post: info@broddson.se

Följ oss på:”icon””icon” ”icon”

© Broddson AB  |  Om cookies  |  Sitemap
Powered by SiteSmart